Enviament gratuït a partir de 50€ de compra i regal sorpresa amb compres de 60€

Termes i condicions

1. Identificació de les parts

Les presents condicions generals d'ús queden subscrites d'una part pel Titular i d'una altra per tu, com Usuari persona física o jurídica que accedeix voluntàriament de manera lliure i gratuïta al Lloc Web. Aquestes condicions són aplicables independentment que compris o no els nostres productes oferts a la plataforma.

2. Objecte del Lloc Web

El present lloc web, té com a objecte posar a disposició dels seus usuaris un espai de venda d'ulleres de sol, així com d'informar sobre els productes i funcionalitats ostentades pel Titular. L'accés i la navegació pel lloc web són gratuïts, tot i que la compra de productes comporta el pagament d'un preu així com l'acceptació d'unes Condicions Generals de Compra.

3. Obligacions l'Usuari

Com Usuari mitjançant el mer accés i navegació a través del Lloc Web, hauràs de:

Emprar el Lloc web de manera diligent, correcta i lícita, sempre en respecte a la legislació vigent, la moral i els bons costums, així com l'ordre públic.

Revisar periòdicament aquestes Condicions, o qualsevol altres que siguin aplicables, comprovant les modificacions que es puguin produir.

Revisar les comunicacions que Bàsquet Manresa et remeti, ja que poden contenir informació important.

No utilitzar el Lloc Web amb fins comercials, especialment per a demanar informació o continguts amb la finalitat de prestar serveis que constitueixin clarament una competència per Bàsquet Manresa.

No modificar o tractar de modificar de cap manera, ni realitzar accions o utilitzar mitjans orientats a simular l'aparença o les funcions del Lloc Web.

No malmetre, desactivar, sobrecarregar o dificultar el servei (o la xarxa o xarxes connectades a el servei), o interferir en el seu ús i gaudi.

Abstenir-se de dur a terme cap acció que comporti la introducció de virus informàtics, cucs, troians o qualsevol altra classe de codi maliciós destinat a interrompre, destruir o limitar les funcionalitats del Lloc Web.

No emprar tècniques d'enginyeria inversa i / o desxifrar, descompilar o utilitzar qualsevol altre sistema destinat a conèixer el codi font de basquetmanresa.com.

En qualsevol cas, no realitzar cap tipus d'acte que pugui vulnerar drets o interessos del Titular o de tercers com puguin ser, a tall d'exemple, drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, marques, drets d'autor, secrets comercials ... ).

4. Disponibilitat del Lloc Web

El Titular tracta de millorar i expandir Bàsquet Manresa, a l'igual que el seu contingut i els serveis en ell oferts. Tot i això, el lloc web es mostrarà tal com es trobi en cada moment, segons disponibilitat, limitacions i altres circumstàncies concurrents.

5. Condicions Particulars de Registre

Les presents condicions particulars de Registre són subscrites d'un costat per Bàsquet Manresa, i d'un altre, per aquell Usuari que hagi completat el formulari per crear un compte i els passos indicats en el Lloc Web destinades a dur a terme el registre, juntament amb la acceptació d'aquestes condicions particulars.

5.1. Requisits i procediment per crear un compte

Per crear un compte en el Lloc Web és imprescindible que l'Usuari sigui persona física major d'edat de conformitat amb el que estableix la legislació espanyola.

L'Usuari haurà d'accedir a l'opció "Registrar-se", facilitar nom i cognoms, introduir el seu correu electrònic i altres dades sol·licitades, recolzant el mateix amb una contrasenya. Haurà de completar tots els passos indicats, entre els quals s'inclou la lectura de la informació relativa a la Política de Privacitat i de les presents Condicions.

[Bàsquet Manresa, confirmarà a l'Usuari el seu registre en el Lloc Web, a través de l’enviament d'una comunicació de benvinguda, moment a partir de el qual passa a ser usuari registrat.]

Si l'usuari registrat, no recorda la seva contrasenya haurà de fer clic sobre Has oblidat les teves dades d'accés?, i introduir el correu electrònic a través de el qual va efectuar el registre, per al seu restabliment.

5.2. https://basquetmanresa.com

El registre en Bàsquet Manresa permet realitzar compres dels productes oferts en el catàleg i portar un registre de les comandes efectuades. Com usuari registrat podràs a més guardar la informació d'adreces de comandes o facturació, per a futures compres.

5.3. Obligacions de l'usuari registrat

L'usuari registrat té les següents obligacions:

No registrar-se amb diversos comptes d'usuari al lloc web, ni fer-ho amb dades falses o suplantant la personalitat de tercers. Ets responsable de facilitar les teves dades reals.

No utilitzar o intentar servir-se de compte d'un altre usuari, sense autorització o consentiment.

Ser l'únic responsable de totes les activitats que es realitzin des del teu compte personal a Bàsquet Manresa.

Tenir cura de la confidencialitat de les teves dades d'accés, ja que seràs responsable de qualsevol dany que pateixi o pateixin tercers per incomplir aquestes Condicions. També ets responsable del que passi al teu compte personal llevat que la seguretat de la mateixa s'hagi vist compromesa per causes alienes. En concret, hauràs de:

Mantenir el compte actualitzada.

Emmagatzemar la contrasenya escollida de manera confidencial.

Ser l'únic Usuari que utilitzi el compte creat.

No comercialitzar, vendre o transferir el compte a un tercer.

5.4. Modificació i cancel·lació del compte d'Usuari Registrat

En qualsevol moment, l'usuari registrat podrà modificar les dades, adreces d'enviament o facturació del seu compte personal o cancel·lar el compte a través de l'àrea d'usuari.

6. Exclusió de responsabilitat

Bàsquet Manresa treballa perquè els serveis i funcionalitats del Lloc Web es troben sempre disponibles. No obstant, quan accedeixi a aquest, li serà mostrat segons la disponibilitat i les limitacions que concorrin en cada moment.

Tot i el continu esforç del Titular per protegir els sistemes i els continguts inclosos en el Lloc Web, a l'efecte empra els estàndards de seguretat habituals a Internet, no és possible oferir plenes garanties en relació amb les intrusions o pèrdues d'informació que puguin produir-se. De la mateixa manera, no es pot garantir l'absència de virus o d'altres elements nocius en el Lloc Web o en llocs web de tercers que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, tant programari com maquinari, de l'Usuari. Per aquesta raó, l'Usuari assumeix i comprèn que hi hagi situacions que puguin escapar del control de Bàsquet Manresa.

El lloc web pot incloure enllaços a pàgines o llocs de tercers aliens al Titular, sobre els quals no assumeix cap tipus de responsabilitat al no aprovar ni veure els teus funcions i continguts. L'Usuari que accedeixi a qualsevol enllaç publicat al lloc web ho fa sota el seu propi risc i ventura, sense que el titular assumeixi cap responsabilitat per això.

De la mateixa manera, el Lloc Web queda eximit de tota responsabilitat derivada d'un mal ús de la mateixa per part dels Usuaris, així com per l'incompliment de les obligacions o compromisos assumits en virtut d'aquestes condicions o qualsevol altra aplicables.

7. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Lloc Web i els seus continguts, entre els quals s'inclou la programació, el disseny, aplicacions, els gràfics, els codis, text o imatges, les marques, noms comercials, signes distintius i altres elements allà presents pertanyen en exclusiva al Titular, inclosa la marca Bàsquet Manresa, o compte amb drets i / o autoritzacions bastants per a la seva explotació.

Com a conseqüència de l'anterior, qualsevol reproducció, distribució, comunicació pública (inclosa la posada a disposició), transformació o qualsevol altra forma d'explotació, ni tan sols citant les fonts, queda prohibida, llevat que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit del titular o de titular en exclusiva dels drets afectats.

Si detectes alguna infracció, preguem ens ho comuniquis al correu electrònic indicat a la capçalera.

8. Indemnització

8.1. El Titular pot sancionar qualsevol dels Usuaris que incompleixin les condicions que li són aplicables, amb la impossibilitat d'accedir, temporal o indefinidament a el Lloc Web. La durada de la sanció dependrà del tipus d'infracció comesa. La restricció d'accés no comportarà en cap cas dret a indemnització.

8.2. Qualsevol tipus de dany, perjudici, pèrdua o cost (inclosos honoraris d'advocats i / o procuradors) derivat d'un incompliment per part de l'Usuari d'aquestes Condicions o de qualsevol altres que resultessin aplicables, en què incorregués Bàsquet Manresa ha de ser rescabalat per l'Usuari que el va originar. Això abasta qualsevol reclamació de tercers derivada d'aquests incompliments.

9. Modificacions

Les presents Condicions poden ser en qualsevol moment modificades i / o actualitzades sense necessitat de previ avís. Les modificacions efectuades entraran en vigor a partir de la publicació en el Lloc Web, sigui quin sigui el mitjà i forma emprat per a això.

La modificació només afectarà als Usuaris que les haguessin acceptat amb posterioritat a aquesta modificació.

10. Altres qüestions

10.1. Salvaguarda i interpretació

Si l'autoritat competent declarés alguna d'aquestes disposicions com il·legal, invàlida o no executable, això suposarà que la mateixa hagi de ser interpretada de la manera més propera a la intenció original de tal disposició. En qualsevol cas, aquesta declaració respecte d'alguna o algunes clàusules no perjudicarà la validesa de les restants.

La no exigència per part del Titular del compliment estricte d'algun dels termes d'aquestes Condicions, no constitueix ni podrà interpretar-se en cap cas com una renúncia per la seva part a exigir-lo en un futur.

10.2. idioma

L'idioma aplicable a les presents Condicions és l'espanyol. Si es faciliten versions en altres en altres idiomes com l'anglès, serà únicament per mera cortesia i major comoditat per a l'Usuari. En cas de contradicció prevaldrà la versió en espanyol.

10.3. Legislació i fur

Les relacions del Titular i l'Usuari es regiran per la legislació espanyola i les discrepàncies o conflictes al voltant d'aquestes Condicions, dependrà que l'usuari tingui la condició de consumidor i / o usuari de conformitat amb la normativa aplicable.

Sent consumidor i / o usuari dels conflictes, es sotmetran als Jutjats i Tribunals de domicili de l'Usuari. En cas que no tingués aquesta condició, els conflictes es determinaran en els Jutjats i Tribunals de Manresa.